MICRO SPUN

 ทำความรู้จัก สปัน ไมโคร ไพล์ 
ลักษณะของปั้นจั่นสปันไมโครไพล์

ลักษณะของปั้นจั่นสำหรับตอกเสาเข็มเพื่อการต่อเติม สปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) นั้นมีความยาวแนวราบ 3 เมตร และมีความสูง 3 เมตร ส่วนของความกว้างของปั่นจั่นมีความกว้างเพียงแค่ 1 เมตรเท่านั้น จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเข้าทำงานในพื้นที่จำกัดได้โดยสะดวก ความยาวในแนวราบ 3 m ความสูง 3 m ความกว้าง 1 m ลูกตุ้มมีน้ำหนัก 1.4 Tonเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) คืออะไร?

เสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) คืออะไร?

เสาเข็มไมโครไพล์ ( Micropile ) มีลักษณะเป็นเสาเข็มเหล็กแบบกลม ซึ่งตรงกลางเป็นรูกลวง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว และมีความยาวท่อนละ 1 เมตร เสาเข็มไมโครไพล์ ( Micropile ) สามารถรองรับน้ำหนัก ได้ถึง 20 ตันต่อต้น โดยใช้วิธีการกดเสาเข็มด้วยเครื่องกดไฮดรอลิก เราจะนำท่อแต่ละท่อมาต่อกัน ซึ่งแต่ละท่อจะมีตัวล็อคของตัวมันเอง ทำให้ท่อไม่มีการขยับเมื่อมีแรงกดจากไฮดรอลิก ด้วยลักษณะของเสาเข็มไมโครไพล์มีลักษณะกลวงจึงช่วยลดการสั่นสะเทือนขณะกด ไม่เกิดการกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างและสิ่งรอบข้าง

เสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) แบบกดด้วยไฮดรอลิก

หลักการทำงาน คือ การใช้น้ำหนักของโครงสร้างส่วนต่อเติมเป็นน้ำหนักจริงของการกดเสาเข็มไมโครไพล์ด้วยไฮดรอลิก โดยการทำงานจะทำการขุดหลุมข้างเสาเข็มเดิมที่มีขนาดความลึกเพียง 6 เมตร จนเจอฟุตติ้งหรือคาน ซึ่งหลุมจะมีขนาดเพียงกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตรเท่านั้น จากนั้นทำการติดตั้งเครื่องไฮโดรลิกในตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดเสาเข็มลงไปที่ละท่อน ท่อนละ 1 เมตร จนเสาเข็มถึงระดับชั้นดินแข็ง ได้ลึกสุดเกิน 20 เมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละหน้างานและทำการยึดปิดเสาเข็มไว้กับฐานโครงสร้าง ซึ่งเสาเข็มไมโครไพล์สามารถรองรับน้ำหนักของโครงสร้างได้ทันทีเสาเข็มไมโครไพล์แบบกดด้วยไฮดรอลิก

สามารถทำงานในพื้นที่จำกัด มีวิศวกรผู้ชำนาญให้คำปรึกษาและควบคุมงาน ระยะเวลาปฎิบัติงานรวดเร็ว ขณะทำงานไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน และไม่มีแรงสั่นสะเทือนต่อบริเวณข้างเคียง ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง สะดวกสะอาด ไม่เลอะเทอะ เก็บงานเรียบร้อย มีการตรวจสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มทุกต้นที่กด โดยวิศวกร ผู้ควบคุมงาน สามารถรับหน้ำหนักปลอดภัยได้ถึง 20 ตันต่อต้น เสาเข็มไมโครไพล์ สามารถกดได้ลึก เกิน 20 เมตร จนถึงชั้นดินดาน รับน้ำหนักได้ทันทีเป็นเสาเข็มชนิดที่เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ สามารถรับน้ำหนักได้ทันที หลักการทำงาน คือ การใช้น้ำหนักของโครงสร้างส่วนต่อเติมเป็นน้ำหนักจริงของการกดเสาเข็มไมโครไพล์ด้วยไฮดรอลิก โดยการทำงานจะทำการขุดหลุมข้างเสาเข็มเดิมที่มีขนาดความลึกเพียง 6 เมตร จนเจอฟุตติ้งหรือคาน ซึ่งหลุมจะมีขนาดเพียงกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตรเท่านั้น จากนั้นทำการติดตั้งเครื่องไฮโดรลิกในตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดเสาเข็มลงไปที่ละท่อน ท่อนละ 1 เมตร จนเสาเข็มถึงระดับชั้นดินแข็ง ได้ลึกสุดเกิน 20 เมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละหน้างานและทำการยึดปิดเสาเข็มไว้กับฐานโครงสร้าง ซึ่งเสาเข็มไมโครไพล์สามารถรองรับน้ำหนักของโครงสร้างได้ทันที

ลักษณะพิเศษของเสาเข็ม Spun Micropile

ตอกชิดกระจก

สามารถตอกชิดกระจกได้ โดยไม่ทำความเสียหายต่อกระจก

ถอดประกอบได้

ปั้นจั่นสามารถถอดออกเป็นชิ้นส่วน เพื่อการขนย้าย และสามารถติดตั้งที่หน้างานได้

พื้นที่จำกัด

ตอกได้แม้พื้นที่แคบๆ สามารถเข้าไปตอกในตัวบ้านได้

สะอาด ไม่มีดินโคลน

หน้างานสะอาด ไม่ต้องขนดินโคลนทิ้ง

Blow Count ได้หน่วยเป็นมิลลิเมตร

ตอกได้ลึกตามความเป็นจริง สามารถเช็คโบวเค้าได้ถึงระดับมิลลิเมตร

Dynamic Load Test

ทำการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี Dynamic Load Test ได้

MICRO PILE

ที่มาของคำว่า "สปัน" ไมโครไพล์

เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงอัดแรง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เสาเข็มสปัน เป็นเสาเข็มที่ผลิดใช้กรรมวิธีการปั่นคอนกรีตในแบบหล่อซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูง ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงกว่าคอนกรีตที่หล่อโดยวิธีธรรมดา จึงมีความแข็งแกร่งสูง รับน้ำหนักได้มาก เสาเข็มสปันมีลักษณะเป็นเสากลมตรงกลางกลวง มีโครงลวดเหล็กอัดแรงฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ การตอกเสาชนิดนี้สามารถทำได้หลายแบบ ทั้งวิธีการตอกด้วยปั้นจั่นแบบธรรมดา และวิธีการตอกด้วยระบบเจาะกด

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ มีให้เลือกแบบใช้หลายขนาด มีตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ถึง 30 เซนติเมตร มีความหนาของเนื้อคอนกรีตอยู๋ในช่วง 5 ถึง 8 เซนติเมตร โดยมีความยาวอยู่ในช่วง 1.5 เมตรต่อท่อน ซึ่งความยาวนี้ สามารถเพิ่มได้โดยการนำเสามาเชื่อมต่อกัน

เนื่องจากเสาเข็มสปันมีลักษณะกลวงจึงช่วยลดการสั่นสะเทือนเวลาตอกและถ้าเสาเข็มที่ใช้ความยาวมากก็สามารถลดแรงดันของดินในขณะตอดได้โดยการเจาะนำและลำเลียงดินขั้นทางรูกลวงของเสา ซึ่งจะช่วยลดความกระทบกระเทือนที่มีต่ออาคารข้างเคียง ได้มาก เสาชนิดนี้เหมาะสำหรับงานต่อเติมบ้าน โรงงาน งานพื้นที่จำกัด งานเสริมฐานรากตัวอาคาร งานโรงงาน ที่ต้องการความรวดเร็วในการตอกและความสะอาดของหน้างาน งานตอกรับแท่นเครื่องจักร งานเสริมการรับน้ำหนักของพื้นที่ต่อตารางเมตร


เสาเข็มไมโครไพล์เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงการก่อสร้าง นิยมใช้กันมากในงานก่อสร้างและต่อเติม เนื่องจากไมโครไพล์เป็นเสาเข็มที่ใช้เครื่องจักรที่มีขนาด สามารถเขาทำงานในที่มีพื้นที่จำกัดได้นั่นเอง

ไมโครไพล์ คือ เครื่องตอกหรือกดเสาเข็มที่มีขนาดเล็ก ใช้เสาเข็มที่มีความยาว 1-1.5 เมตร เสาเข็มแต่ละที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ ใช้วิธีการตอกหรือกดลงไปในดินจนถึงชั้นดินที่สามารถรับน้ำหนักได้ ซึ่งเสาเข็มที่นำมาผลิตเป็นเสาเข็มไมโครไพล์มีดังนี้
     - Steel Micropile
     - I Micropile
     - Square Micropile
     - Spun Micropile

เสาเข็มไมโครไพล์ที่นิยมมากที่สุด คือ Spun Micropile (เสาเข็มสปันไมโครไพล์) และ I Micropile(ไอ ไมโครไพล์)
โครงสร้างภายในเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ภายในเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. ประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต ดังนี้
โครงสร้างเหล็ก - ใช้เหล็กขนาด 9 มม. จำนวน 6 เส้น - ใช้เหล็กขนาด 6 มม. ยาว 10 เมตร พันรอบโครง - ใช้เพลทเหล็กหนา 6 มม. กว้าง 2 นิ้ว
โครงสร้างคอนกรีต - ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
 
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเสาเข็ม
เตรียมตอกเสาเข็มอย่างไร
ชนิดของเสาเข็ม
ข้อมูลเสาเข็ม
ข้อมูลทั่วไปของเสาเข็ม
พื้นดินกับการเลือกใช้เสาเข็ม
เสาเข็มตอก vs เสาเข็มเจาะ
การตรวจสอบก่อนตอกเสาเข็ม
โครงสร้างภายในของเสาเข็ม
การรับน้ำหนักของเสาเข็ม
การเจาะสำรวจดิน
ไมโครไพล์แบบสี่เหลี่ยม